Ronimisstend (ruutmeeter) on omamoodi rada, mis koosneb 25-st omavahel nii horisontaalselt kui vertikaalselt võrdsetel kaugustel asetsevatest aukudest, mis on nummerdatud, aga numbrid ei paikne esmapilgul üldsegi mitte loogilises järjekorras (lisas on kaks tootja poolt soovitatavat rada koos kasutusskeemiga). Kasutaja peab ronimisstendi läbima rippudes asendis (jalgade abi kasutamata – ha ha ha) vastavalt numbrite järjekorrale väiksemalt suurema suunas, alustades 1-st. Harjutuse sooritamiseks kasutatakse selleks spetsiaalseid ronimispulkasid, mille abil liigutakse ühelt augult järgmisele. Oluline seejuures on jälgida, et parema käega liigutakse ainult ühte värvi numbritele ning vasaku käega ainult teist värvi numbritele. Numbrite asetus on muudetav, mis võimaldab kasutamise raskusastet muuta kergemaks või keerulisemaks. Ronimisstend on mõeldud kasutamiseks igas vanuses ja suuruses inimestele, kuna stendi kõrgus maapinnast on muudetav. Ronimisstend on kasutatav kahtepidi. Stendi ühele poolele pakub tootja välja kohe ühe soovitusliku "raja". Ronimisstendi teisele poolele saab aga toote kasutaja ise omamõeldud raja peale märkida.

Ronimisstendi on võimalik kasutada nii, et see on fikseeritud vastavate kinnitusvahenditega kindlale kõrgusele otse seina külge. Kui aga ronimisstendi kasutajate pikkus on väga erinev, on soovitatav ronimisstend paigaldada vastavale raamile, mille abil saab ronimisstendi kõrgust harjutuse sooritaja kehapikkust arvestades seada kas kõrgemale või madalamale.

Ronimisstendi kõrgust on lihtne ja ohutu muuta. Selleks tuleb eemaldada esmalt ohtuspoldid lukustusriivide eest, seejärel vabastada stend lukustusriividest, samal ajal stendi juba ise toestades. Lihtsa liigutusega saab seejärel stendi kas kõrgemale või madalamale reguleerides valida just endale sobivaim kasutuskõrgus. Pärast sobiva kõrguse fikseerimist peab esmalt tagasi paigaldama lukustusriivid ning seejärel kindlasti ohutuspoldid. Ronimisstendi alumise serva madalaim kõrgus maapinnast on 1m ning kõrgeim 2m. Tootja soovitab ronimisstendi alla paigaldada vastava põrutust vähendava amortisatsioonimati või tavalise võimlemismati.

VARIANT A.

 

 
VARIANT B.