Toode on metallist, läbinud kõik tehnilised ja ohutuskontrollid ning tootja on väljastanud ronimisstendi igale detailile ohutusnõuetele vastavusdeklaratsiooni. Tootel pole ühtegi elektroonilist lisaseadet, toote koostises ega valmistamisel pole kasutatud ühtegi ohtliku ainet ega keskkonda kahjustavat materjali. Tootele on hangitud kasuliku mudeli õiguskaitse EL piires.

Ronimisstendi paigaldus on väga lihtne ning selle montaaz ei nõua ehitusalaseid eriteadmisi. Ronimisstendi paigaldus ei võta rohkem aega kui 1 tund.

Ronimisstendi kaal on 45 kg, mida tuleb kindlasti paigaldamisel ja asukohavalikul silmas pidada. Toote kaalu arvestades võiks paigaldust teostada kahekesi. Koos spetsiaalsete jalgadega on toote kogukaal ca 90 kg.

Paigalduse esimene samm on ronimisstendile sobiva asukoha valik. Ronimisstend koos erinevate seinakinnitustega vajab umbes 1 m² põrandapinda ja 3 m² seinapinda. Sein peaks olema vertikaalselt võimalikult loodis. Parim seinamaterjal toote kinnitamiseks on kas kivi või täispuit. Kinnitusvahendite tugevuse valikul lähtu just seina struktuurist ja veendu, et kinnitusvahendid suudavad kokku kanda stendi enda ja kasutaja kehakaalu.

Tootja soovitab ronimisstendi kasutada koos vastava seinaraamiga, mis võimaldab stendi laiemat kasutust, aga samas oleks sellega tagatud ka stendi suurem raskuskese põrandapinnale, mis suurendab veelgi toote kasutusohutust. Seinaraam kinnitub nelja poldi või kruviga seina külge ja kahega põrandasse. Raami paigaldamisel tuleb jälgida, et raam oleks nii vertikaalselt kui horisontaalselt loodis -  see tagab ronimisstendi sujuva vertikaalse liikumise.

Toote komplekteerimisel on kasutatud ainult sisemisi kuuskantpolte nii, et ükski kinnituselement ei jääks seinaraami tasapinnast välja. Toote väljatöötamisel lähtuti ennekõike toote ohutust kasutamisest. Toote arendusprotsessis kooskõlastati iga keerulisem nüanns terviseametiga Kogu konstruktsioon ja kinnitused on läbimõeldud nii, et vältida või viia miinimumini kasutaja võimalik vigastumine toote kasutamisel.